Spackling

Underarbetet är mycket viktigt för ett bra slutresultat.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte med spackel

Spackel är en massa som läggs i håligheter och täcker över  skarvar vid renoveringar. Det kan handla om att göra en vägg slät inför en  ommålning eller tapetsering. Det är också vanligt att använda spackel för att skapa plana undergolv  och för att skapa fall i till exempel badrum. Med ett bra spackel kan under göras för de flesta ytor. För att få ett så bra resultat  som möjligt, gäller det dock att välja rätt spackel.

Olika typer av spackel

Spackel är ett samlingsnamn för massor som fyller ut  håligheter, sprickor och skarvar som finns på ytor. De har olika egenskaper,  beroende på var de ska användas. Här är några vanliga varianter av spackel på  marknaden:  

           

  • Grovspackel används för väggar och golv inomhus.  Det ska ha en god fyllförmåga och används gärna på grova ytor då massan är  grovkornig. Grovspackel kan också användas vid bredspackling och vid djupare  håligheter.       

  • Mediumspackel har finare korn än grovspacklet  och används ofta som allroundspackel vid grundarbeten på väggar och tak. Det  vanligaste spacklet av alla, då det passar vid många olika tillfällen.

  • Finspackel används på väggar och tak när kraven  är höga på att få en riktigt slät och fin yta. Finspacklet är perfekt för  spackling av skarvar mellan gippsskivor och liknande. Vissa varianter av  finspackel går helt sonika under namnet skarv- eller fogspackel.

  • Rullspackel är ett spackel som passar bra vid  bredspackling då det rollas på. Ofta är rullspackel mediumgrovt, men kan även  vara grovt. 

  • Våtrumsspackel är speciellt framtaget för att  fungera i badrumsmiljöer. Är till för att användas på väggar och i tak så att  de är släta innan ytskiktet läggs på.

  • Golvspackel används för att jämna ut undergolvet  inför en golvinläggning. Det torkar snabbt och tål högre belastning än de  spackel som är till för väggar och innertak. Olika golvspackel passar för olika  underlag.

  • Flytspackel används som grund på golv. Det är  självutjämnande och skapar m helt plan yta på till exempel betonggolv. I badrum  och andra våtutrymmen ska ett flytspackel som är godkänt för våtrum användas.

  • Utomhusspackel är speciellt framtaget för att  klara av att sättas på ytor utomhus. Använd inte inomhusspackel för dessa  arbeten. De klarar inte den miljön.

  • Snickerispackel är som det låter ett spackel för  snickeriarbeten. Spacklet blir inte helt stelt när det torkar, utan följsamt,  vilket är en förutsättning för att det inte ska bildas nya sprickor i möbler  och andra träprodukter.

Golvspackel

Golvspackel är som regel snabbhärdande och torkar alltså betydligt snabbare än väggspackel, på 15-30 minuter. Denna typ av spackel måste som regel tåla större påfrestningar. Med golvspackel kan du jämna till ytan, men också bygga upp fall när detta krävs. Du bör som regel inte lägga tjockare skikt än ca 2 cm åt gången.
        För golv finns det dessutom självutjämnande spackel, sk flytspackel. Detta spackel är flytande och används till exempel när du ska få ett slitet cementgolv helt jämt. Den flytande massan hälls ut på golvet och fördelas sedan försiktigt med en mycket bred spackel.

Våtrumsspackel
        Våtrumsspackel är ett särskilt utprovat material avsett för våtutrymmen. Du bör alltid använda denna typ av spackel när du arbetar i våtutrymmen, som badrum, tvättstuga etc. Materialet bidrar tillsammans med andra våtrumsmaterial till att hålla fukt och mögel på avstånd.