Vi är ett GVK-auktoriserat företag

 

För GVK-auktorisation krävs att företaget: – har behörig personal (kan styrkas med behörighetsbevis) – anmäler varje våtrumsinstallation till GVK – accepterar stickprovskontroller av utförda tätskiktsarbeten
Behörighetsbevis - personal

Vid godkända prov utfärdas personliga behörighetsbevis (ID-kort) utställda på det auktoriserade företaget.

Behörighet innebär dokumenterad kunskap om:

  • Lämpliga underlag för byggkeramik och plastmatta
  • Plastmatta som tätskikt, respektive vätskebaserade tätskikt
  • Byggregler enligt BBR, Hus AMA 98 och VVS AMA 98
  • Branschregler för tätskikt av plastmattor och vätskebaserade tätskikt
  • Leverantörernas dokumenterade monteringsanvisningar
  • Kvalitetssystem med rutiner för förkontroll/avvikelserapport avseende underlaget, dokumenterad egenkontroll och externa stickprovskontroller
  • Golvvärmesystem i kombination med avjämningsmassor och tätskikt
  • Golvbrunnar och anslutning av tätskikt